Monday, December 23, 2013

AGENDA MESYUARAT KELANA KULIM


AGENDA MESYUARAT

1. Mesyuarat Agung Tahunan

a. Laporan Aktiviti Tahunan 2013

b. Statistik Keahlian Pasukan bagi tahun 2013

c. Laporan Kewangan Tahunan

d. Pembentangan senarai keseluruhan logistik/alatan pasukan

e. Pembentangan draf Undang-undang kecil Pasukan

f. Pindaan draf Undang-undang kecil Pasukan

g. Struktur Organisasi Pasukan 2014

h. Struktur Organisasi Sekretariat Kelana Daerah 2014

i. Perancangan aktiviti tahunan 2014

j. Perancangan kewangan/belian tahunan 2014

k. Maklumat jawatankuasa 2014


2. Penyelarasan aktiviti tahunan 2014

a. Pendaftaran Keahlian Pengakap Kelana

i. Yuran Tahunan

ii. Tempoh jangka masa pendaftaran

iii. Hebahan

b. Kursus Pengenalan Kepengakapan (Lencana Keahlian)

i. Aktiviti / Silibus program / Tindakan

ii. Tempat / Tarikh / Masa

iii. Bajet Kewangan aktiviti / Yuran

iv. Jawatankuasa Pelaksana Program

v. Sasaran penyertaan

vi. Surat program / PPD / Sekolah / Pasukan / Tempat

vii. Tarikh akhir pengesahan programc. Perkhemahan Ekspedisi dan Ekstrem 2014 (Lencana Pengembaraan)

i. Peta pengembaraan / laluan ekspedisi / jarak perjalanan

ii. Aktiviti sepanjang pengembaraan

iii. Tempat penginapan / tarikh / masa

iv. Aktiviti sepanjang program (3 hari 2 malam)

v. Bajet Kewangan aktiviti / Yuran

vi. Makanan / Minuman peserta

vii. Jawatankuasa Pelaksana Program / Tindakan

viii. Sasaran Penyertaan

x. Surat program / PPD / Sekolah / JPAM-Hospital / PDRM / Pasukan

/ Tempat penginapan

xi. Tarikh akhir pengesahan program

d. Kursus Kemahiran Pengakap Kelana Siri 1 - Siri 4 2014

i. Aktiviti / Silibus program / Tindakan

ii. Tempat / Tarikh / Masa

iii. Bajet Kewangan aktiviti / Yuran / Makanan-Minuman

iv. Jawatankuasa Pelaksana Program

v. Sasaran penyertaan

vi. Surat program / PPD / Sekolah / Pasukan / Tempat

vii. Tarikh akhir pengesahan program

e. Kursus Asas Pertolongan Cemas 2014

i. Aktiviti / Silibus program / Tindakan

ii. Tempat / Tarikh / Masa

iii. Bajet Kewangan aktiviti / Yuran / Makanan-Minuman

iv. Jawatankuasa Pelaksana Program

v. Sasaran penyertaan

vi. Surat program / PPD / Sekolah / Pasukan / Tempat

vii. Tarikh akhir pengesahan programPETA

PETA